Facken inom industrin svarar ja till hemställan

Avtalet är ettårigt och avtalsvärdet beräknas till 2,2 procent, inklusive en fortsatt utbyggnad av deltidspension/flexpension. De nya kollektivavtalen är bra, och ger medlemmarna fortsatta reallöneökningar. Det ligger också på en realistisk nivå för normering på svensk arbetsmarknad och gynnar samtidigt Sveriges konkurrenskraft. Läs hela pressmeddelandet HÄR  

läs mer

Facken inom industrin svarar Opo

Fackförbunden i Facken inom industrin har i dag svarat de opartiska ordförandena följande: Vi avser att fortsätta avtalsförhandlingarna i syfte att nå ett kollektivavtal som ger löntagarna reallöneökningar och en förstärkt avsättning till avtalspensionen. Vi avvisar med skärpa de låga löneökningsnivåer som arbetsgivarna föreslår. Facken inom industrin är ett samarbetsorgan…

läs mer

Debattartikel – ”Industrin tål högre löner”

Före sista mars ska industrins parter vara klara med nya avtal. Lönenivån blir den stora knäckfrågan. Arbetsgivarna vill ha en kraftig nedväxling. Deras argument har dock ett allt sämre fäste i den ekonomiska verkligheten. Industrins arbetsgivare hävdar att konkurrenskraften har försämrats och produktionen minskat. De påstår att produktivitetsutvecklingen är obefintlig…

läs mer

Pressträff om läget i avtalsförhandlingarna

Tid Torsdagen den 17 mars, klockan 13.00 Kaffe och frukt finns från klockan 12.45 Plats Olof Palmes gata 11, våning 9 Vid pressträffen medverkar: Per-Olof Sjöö, förbundsordförande GS Anders Ferbe, förbundsordförande IF Metall Hans-Olof Nilsson, förbundsordförande Livs Camilla Frankelius, förhandlingschef Sveriges Ingenjörer Martin Linder, förbundsordförande Unionen Presskontakt: GS Anette Niska…

läs mer

Pressmeddelande – Ja, men med förbehåll, till Opo:s skiss

En förutsättning för ett nytt avtal är att arbetsgivarnas krav på försämringar av gällande avtal inte finns med i en kommande hemställan. Facken inom industrin har ställt avtalskrav utifrån ett ettårigt kollektivavtal, på löneökningar om 2,8 procent, som ska säkra reala löneökningar, fortsatt utbyggnad av delpension/flexpension, en ny modell för…

läs mer

Debattartikel – ”Så kan industrin bli mer jämställd”

Vi vill se ett skifte från dagens diskrimineringslagstiftning. Arbetslivet är inte jämställt. Det gäller inte minst på de arbetsplatser där medlemmarna inom Facken inom industrin arbetar. Vi har förslag som kan stärka jämställdheten inom indu­strin och som därmed skulle ge effekter på hela arbetsmarknaden. Vi vill se en konkurrenskraftig industri där…

läs mer

Debattartikel – ”Kraven på vinst slår ut investeringar”

En undersökning av 18 stora svenska börsnoterade industriföretags avkastningskrav som Facken inom industrin låtit göra visar på mycket höga avkastningskrav. Avkastningskraven ligger på samma höga nivå som före finanskrisen trots att räntan sjunkit rejält och tillväxten i världen dämpats påtagligt. Är det rimligt med en avkastning på sysselsatt kapital på…

läs mer

Debattartikel – ”Våra lönekrav bidrar till ökad sysselsättning”

Facken inom industrin agerar utifrån ett långsiktigt perspektiv i syfte att säkerställa en stabil lönebildning i Sverige. Det innebär att vi beaktar de konsekvenser som lönebildningen får på inflation, sysselsättning och konkurrenskraft. Detta är vi förhoppningsvis överens med industrins arbetsgivare om. Utgångspunkten för förhandlingarna inom industrin är industrins villkor och…

läs mer