DISKRIMINERING OCH LIKABEHANDLING EN HANDLEDNING

Den här partsgemensamma handledningen, framtagen av industrins parter, har till syfte att utgöra ett hjälpmedel för såväl företag som lokala fackliga företrädare när det gäller att hantera frågor som har samband med diskrimineringslagen. Läs hela handledningen: Diskriminering och likabehandling en handledning

läs mer

FÖLJ OSS PÅ TWITTER

Facken inom industrins nyhetsflöde går att följa på Twitter. Här aviserar vi bland annat rapporter, utbildningar och debattartiklar. Andra nyheter kan till exempel handla om det partsgemensamma samarbetet med de andra förbunden inom Facken inom industrin. Facken inom industrin på Twitter

läs mer

INDUSTRINS JÄMSTÄLLDHETSPRIS 2018 TILL DOMSJÖ FABRIKER

Industrins jämställdhetspris 2018 går till Domsjö Fabriker. Priset delades ut under Industridagen i Linköping på måndagen (5/2) och mottogs av VD Lars Winter.  Industrins jämställdhetspris delas ut till ett företag som genomfört viktiga insatser som främjar jämställdhet. Bakom priset står Industrirådet, ett samarbete mellan fack och arbetsgivarorganisationer inom industrin. Juryns motivering:…

läs mer

DEBATT – ”UPPDATERA UTBILDNINGARNA”

Utbildningsutbudet måste hålla en högre kvalitet och betydligt bättre än i dag svara mot arbetsmarknadens behov, skriver företrädare för industrins fack och arbetsgivare. I en debattartikel framhäver Industrirådet vikten av bra utbildningar för att möta behovet av kompetensförsörjning och kompetensutveckling för en fortsatt konkurrenskraftig industri.  Läs hela debattartikeln HÄR

läs mer

INDUSTRIDAGEN 2018

Under Industridagen 2018 möter du tunga företrädare inom industri och politik. Årets tema är människan i digitaliseringen.  Dag: Måndag 5 februari 2018 Tid: 10:00-17:00 med upptakt 08:00 och efterföljande industrikväll som avslutas ca 19:30 Plats: Flyghangar på Saab i Linköping, Åkerbogatan 10 (vid Linköpings flygplats) Mer information och program finns på…

läs mer

UTBILDNING – EUROPEISKA FÖRETAGSRÅD, 23-25 APRIL 2018

Den 6 juni 2011 trädde den nya lagen om europeiska företagsråd i kraft. Den nya lagen är helt omarbetad med anledning av det nya direktivet 2009/38/EC och mot bakgrund av den rättspraxis som utarbetats sedan det första direktivet kom till 1994.  Målgrupp Kursen vänder sig till den som är nyvald…

läs mer

PÅVERKA OCH FÖRHANDLA OM INHYRNING

I den här handledningen finns tips för att du som förtroendevald eller ombudsman ska kunna påverka beslut om inhyrning av personal. På grund av de särskilda risker som finns vid entreprenad och inhyrning av arbetskraft har lagstiftaren gett de fackliga organisationerna ett särskilt inflytande över dessa beslut.  Handledningen är framtagen i…

läs mer

INDUSTRINS JÄMSTÄLLDHETSPRIS

För att möjliggöra en industri i världsklass är ett målinriktat och strategiskt arbete med jämställdhet en viktig faktor. 2018 års pris delas ut under Industridagen i Linköping den 5 februari 2018. Priset delas ut till ett industriföretag för genomfört eller pågående jämställdhetsarbete. Vill du nominera ditt företag? Gör det här…

läs mer