NY RAPPORT FRÅN FACKEN INOM INDUSTRIN – GLOBALA ARBETSKRAFTSKOSTNADER, TILLVERKNINGSINDUSTRIN 1998-2019

Rapporten ”Globala arbetskraftskostnader – tillverkningsindustrin 1998-2019” ingår i Facken inom industrins rapportserie om arbetskraftskostnader inom tillverknings-industrin i olika länder. Rapporten beskriver dels nivån på arbetskraftskostnaderna 2019 och dels utvecklingen under perioden 1998-2019. Perioden 1998-2019 är vald med anledning av att det första Industriavtalet undertecknades 1997 och kom att tillämpas i…

läs mer

LÖNER INOM INDUSTRIN 2019

Den årliga rapporten Löner inom industrin baseras på förbundens egen och parternas gemensamma lönestatistik. I rapporten beskrivs löner, löneutveckling och lönespridning för industrins anställda. Rapporten fokuserar bland annat på arbetare och tjänstemän, kvinnor och män och olika åldersgrupper.   Löneutvecklingen för de industrianställda 2019 blev 2,6 procent. De reala lönerna…

läs mer

INDUSTRINS PARTER SKJUTER UPP AVTALSFÖRHANDLINGARNA

Parterna inom Industriavtalet har idag svarat på den hemställan vi mottog igår från de Opartiska ordförandena inom Industriavtalet. Parterna har i enlighet med hemställan enats om att ajournera förhandlingarna och att förlänga kollektivavtalens giltighetstid inom industrin till den 31 oktober 2020. Industrins parter utgår ifrån att den nu träffade överenskommelsen…

läs mer

RÄTT INNEHÅLL ÄR AVGÖRANDE – FACKEN INOM INDUSTRINS SVAR PÅ OPO-SKISSEN

Alldeles nyss överlämnade Facken inom industrin sitt svar på den översiktliga skiss som de opartiska ordförandena lämnat till parterna på måndagen. Facken inom industrin är beredda att förhandla vidare om ett nytt avtal under förutsättning att löneökningarna är de rätta, att det finns med ytterligare avsättningar till deltidspension/flexpension samt en…

läs mer

NY RAPPORT ”EKONOMISKA BEDÖMNINGAR”

Ekonomiska bedömningar är en serie rapporter från Facken inom industrins ekonomgrupp. I rapporterna analyseras utvecklingen av inflation, konkurrenskraft, sysselsättning, löner samt det aktuella konjunkturläget. Läs hela rapporten: Ekonomiska bedömningar mars 2020

läs mer

FACKEN INOM INDUSTRIN AVVISAR ARBETSGIVARBUD

Facken inom industrin avvisar det bud som industrins arbetsgivare överlämnade fredagen den 7 februari.   Löneökningar på 1,4 procent är på tok för lågt. Vi vidhåller vårt krav på 3 procents löneökning och hänvisar till de motiv som vi framfört tidigare.   Industrins konkurrenskraft har tydligt stärkts under senare år och svensk…

läs mer