NY RAPPORT FRÅN FACKEN INOM INDUSTRIN – GLOBALA ARBETSKRAFTSKOSTNADER, TILLVERKNINGSINDUSTRIN 1998-2017

Tillverkningsindustrins arbetskraftskostnader har ökat långsammare i såväl Sverige som i resten av Västeuropa under åren efter finanskrisen. 2017 var den genomsnittliga timkostnaden för en industrianställd i Sverige 366 kronor, vilket är något högre än det västeuropeiska genomsnittet. Sett över perioden 2013-2017 ökade de reala arbetskrafts-kostnaderna i svensk tillverkningsindustri snabbast i…

läs mer

SVAR PÅ DEBATTARTIKELN ”SMÅ LÖNEÖKNINGAR BAKOM DEN LÅGA INFLATIONEN”

Tidigare riksdagsledamoten Lars Bäckström (V) och Per-Lennart Börjesson hävdar i ett debattinlägg på Dagens Industri, att inflationen är för låg och att orsaken till detta är de låga löneökningarna. Nedan redogör Erica Sjölander, kanslichef Facken inom industrin, Katarina Lundahl, chefsekonom Unionen och Göran Nilsson, utredare IF Metall kring inflationen och…

läs mer

FACKEN INOM INDUSTRIN LÄMNAR FÖRSLAG

Både Arbetsförmedlingen och arbetsmarknadspolitiken är centrala för arbetsmarknadens funktionssätt och därför viktiga för Facken inom industrin framför allt ur ett kompetensförsörjningsperspektiv men också utifrån att arbetsmarknadspolitiska insatser alltid ska syfta till att arbetssökanden får en varaktig förankring på arbetsmarknaden. Läs hela förslaget: HÄR

läs mer

DISKRIMINERING OCH LIKABEHANDLING EN HANDLEDNING

Den här partsgemensamma handledningen, framtagen av industrins parter, har till syfte att utgöra ett hjälpmedel för såväl företag som lokala fackliga företrädare när det gäller att hantera frågor som har samband med diskrimineringslagen. Läs hela handledningen: Diskriminering och likabehandling en handledning

läs mer

FÖLJ OSS PÅ TWITTER

Facken inom industrins nyhetsflöde går att följa på Twitter. Här aviserar vi bland annat rapporter, utbildningar och debattartiklar. Andra nyheter kan till exempel handla om det partsgemensamma samarbetet med de andra förbunden inom Facken inom industrin. Facken inom industrin på Twitter

läs mer

INDUSTRINS JÄMSTÄLLDHETSPRIS 2018 TILL DOMSJÖ FABRIKER

Industrins jämställdhetspris 2018 går till Domsjö Fabriker. Priset delades ut under Industridagen i Linköping på måndagen (5/2) och mottogs av VD Lars Winter.  Industrins jämställdhetspris delas ut till ett företag som genomfört viktiga insatser som främjar jämställdhet. Bakom priset står Industrirådet, ett samarbete mellan fack och arbetsgivarorganisationer inom industrin. Juryns motivering:…

läs mer

DEBATT – ”UPPDATERA UTBILDNINGARNA”

Utbildningsutbudet måste hålla en högre kvalitet och betydligt bättre än i dag svara mot arbetsmarknadens behov, skriver företrädare för industrins fack och arbetsgivare. I en debattartikel framhäver Industrirådet vikten av bra utbildningar för att möta behovet av kompetensförsörjning och kompetensutveckling för en fortsatt konkurrenskraftig industri.  Läs hela debattartikeln HÄR

läs mer

INDUSTRIDAGEN 2018

Under Industridagen 2018 möter du tunga företrädare inom industri och politik. Årets tema är människan i digitaliseringen.  Dag: Måndag 5 februari 2018 Tid: 10:00-17:00 med upptakt 08:00 och efterföljande industrikväll som avslutas ca 19:30 Plats: Flyghangar på Saab i Linköping, Åkerbogatan 10 (vid Linköpings flygplats) Mer information och program finns på…

läs mer