MISSA INTE VÅRT PANELSAMTAL ”INDUSTRIAVTALET 25 ÅR”

I samband med Industriavtalets 25-års jubileum anordnade vi på Facken inom industrin ett panelsamtal på temat ”Industriavtalet – tillbakablick och framtida utmaningar”. I panelsamtalet deltog bland annat representanter från fack och arbetsgivarorganisationer. Paneldebatten hittar du här

läs mer

UPPSTART INFÖR AVTAL 2023

Ett år innan de första avtalen löper ut 31 mars 2023 så samlades förbunden inom Facken inom Industrin för att starta de gemensamma diskussionerna inför avtalsrörelsen. Cirka 150 personer med respektive förbundsordförande för de fem förbunden GS, IF Metall, Livs, Sveriges Ingenjörer och Unionen var på plats under två dagar på…

läs mer

INDUSTRIAVTALET FYLLER 25 ÅR

Den 18 mars 1997 undertecknades Industriavtalet. Nu har det överlevt ett kvartssekel av skiftande konjunkturer. Det gjorde slut på en skenande löne- och prisspiral som alla förlorade på, och gav i stället höjda reallöner och en starkare industri. Facken inom industrin skriver på DN-debatt: ”Industriavtalet fyller 25 år. Det bidrar…

läs mer

FACKEN INOM INDUSTRI SÖKER OMVÄRLDSANALYTIKER TILL VIKARIAT

Söker du en tjänst där du dagligen får jobba med macroekonomi, statistik och dataanalys? Om du dessutom är samhällsintresserad, delar fackföreningsrörelsens värderingar och vill vara med och bidra till en väl fungerande lönebildning i Sverige, då kan du vara den vi letar efter!  För rekrytering till ett föräldravikariat på cirka…

läs mer

NYTT FACKLIGT PRODUKTIVITETSPROJEKT SJÖSÄTTS

Facken inom industrin och Arenagruppen inleder ett utrednings- och forskningsprojekt med fokus på Sveriges produktivitet. Projektet syftar till att öka kunskapen inom produktivitetens många områden, att understödja den fackliga politikutvecklingen och att stärka de fackliga perspektiven i samhällsdebatten. Projektet startar i oktober i år. Läs hela pressmeddelandet här

läs mer

FACKEN INOM INDUSTRIN SÄGER INTE UPP SISTA AVTALSÅRET

Fackförbunden i Facken inom industrin har under september 2021 beslutat om att inte säga upp det sista året i det avtal som förbunden tecknade med arbetsgivarparter inom industrin i november 2020. Möjligheten att säga upp avtalet finns för att kunna ta hänsyn till om förhållandena väsentligt förändrats. Facken inom industrins…

läs mer

NY RAPPORT FRÅN FACKEN INOM INDUSTRIN – GLOBALA ARBETSKRAFTSKOSTNADER, TILLVERKNINGSINDUSTRIN 1998-2020

Rapporten ”Globala arbetskraftskostnader – tillverkningsindustrin 1998-2020” ingår i Facken inom industrins rapportserie om arbetskraftskostnader inom tillverknings-industrin i olika länder. Rapporten beskriver dels nivån på arbetskraftskostnaderna 2020 och dels utvecklingen under perioden 1998-2020. Perioden 1998-2020 är vald med anledning av att det första Industriavtalet undertecknades 1997 och kom att tillämpas i…

läs mer