JA TILL AVTALSPLATTFORM FRÅN FACKEN INOM INDUSTRIN

Samtliga fem förbund i Facken inom industrin har idag gemensamt beslutat att anta det förslag till avtalspolitisk plattform som presenterades den 31 oktober. Den fastställda avtalsplattformen innehåller krav på 4,4 procents löneökningar, fortsatta avsättningar till deltidspension respektive flexpension och en extra satsning på avtalens lägsta löner. Läs pressmeddelandet här och…

läs mer

FACKEN INOM INDUSTRINS FÖRSLAG TILL AVTALSPLATTFORM 2023

Idag den 31 oktober 2022 presenterade Facken inom industrin sitt förslag till gemensam avtalsplattform inför avtalsförhandlingarna 2023. Facken inom industrins gemensamma krav är löneökningar på 4,4 procent, en särskild satsning på höjning av avtalens lägstalöner och fortsatta avsättningar till deltidspension/flexpension.  Förslaget till avtalsplattformen i sin helhet kan du läsa här  Pressmeddelande…

läs mer

HANDLEDNING OM FÖRÄLDRALEDIGHET FRÅN PARTERNA INOM INDUSTRIN

Parterna inom industrin har gemensamt tagit fram en handledning om föräldraledighet. Handledningen är resultatet av en överenskommelse under avtalsrörelsen 2020. I handledningen beskrivs föräldraledighetslagens regler. Det återges kortare rättsfall samt exempel för att tydliggöra hur lagstiftning och rättsfallen ska tolkas. Tanken är att handledningen ska utgöra ett hjälpmedel både för…

läs mer

MISSA INTE VÅRT WEBBINARIUM ”KLIMATOMSTÄLLNINGEN OCH FACKET”

Betydelsen av fackligt arbete och fackens roll för industrins klimatomställning var ämnet när Facken inom industrin tidigare i somras bjöd in till webbinarium. Förtroendevalda från industriföretag runt om i landet berättade om hur de lokalt på olika sätt är engagerade i och jobbar med klimatfrågan. Under webbinariet gjordes även en…

läs mer

NY RAPPORT FRÅN FACKEN INOM INDUSTRIN – GLOBALA ARBETSKRAFTSKOSTNADER, TILLVERKNINGSINDUSTRIN 1998-2021

Rapporten ”Globala arbetskraftskostnader – tillverkningsindustrin 1998-2021” ingår i Facken inom industrins rapportserie om arbetskraftskostnader inom tillverkningsindustrin i olika länder. Rapporten beskriver dels nivån på arbetskraftskostnaderna 2021 och dels utvecklingen under perioden 1998-2021. Perioden 1998-2021 är vald med anledning av att det första Industriavtalet undertecknades 1997 och kom att tillämpas i…

läs mer

NY RAPPORT FRÅN FACKEN INOM INDUSTRIN ”LÖNER INOM INDUSTRIN 2021”

Den årliga rapporten Löner inom industrin baseras på förbundens egen och parternas gemensamma lönestatistik. I rapporten beskrivs löner, löneutveckling och lönespridning för industrins anställda. Rapporten fokuserar bland annat på arbetare och tjänstemän, kvinnor och män och olika åldersgrupper.  Löneutvecklingen för de industrianställda 2021 blev 3,3 procent. De reala lönerna ökade…

läs mer