FACKEN INOM INDUSTRINS FÖRSLAG TILL AVTALSPLATTFORM 2020

Idag den 4 november 2019 presenterade Facken inom industrin sitt förslag till gemensam avtalsplattform inför avtalsförhandlingarna 2020. Facken inom industrins gemensamma krav är löneökningar på 3,0 procent, fortsatta avsättningar till delpension och flexpension samt åtgärder för att stärka arbetsmiljön och jämställdheten.  Förslaget till avtalsplattformen i sin helhet kan du läsa…

läs mer

NY RAPPORT FRÅN FACKEN INOM INDUSTRIN – GLOBALA ARBETSKRAFTSKOSTNADER, TILLVERKNINGSINDUSTRIN 1998-2018

Tillverkningsindustrins arbetskraftskostnader har ökat långsammare i såväl Sverige som i resten av Västeuropa under åren efter finanskrisen. 2018 var den genomsnittliga timkostnaden för en industrianställd i Sverige 372 kronor, vilket är något lägre än det västeuropeiska genomsnittet. Sett över perioden 2013-2018 ökade de reala arbetskraftskostnaderna i svensk tillverkningsindustri snabbast i…

läs mer

LÖNER INOM INDUSTRIN 2018

Den årliga rapporten Löner inom industrin baseras på förbundens egen och parternas gemensamma lönestatistik. I rapporten beskrivs löner, löneutveckling och lönespridning för industrins anställda. Rapporten fokuserar bland annat på arbetare och tjänstemän, kvinnor och män och olika åldersgrupper.   Löneutvecklingen för de industrianställda 2018 blev 2,6 procent. De reala lönerna…

läs mer

DEBATT: ”INDUSTRIN VISAR VÄGEN TILL JÄMSTÄLLDA LÖNER”

I debatten om industrinormen beskrivs ibland lönenormeringen som ett hinder för jämställdhet. Statistiken ger inget stöd för det påståendet. Tvärtom, skriver företrädare för Facken inom industrin. Läs vår debattartikel i SvD: ”Industrin visar vägen till jämställda löner”

läs mer

DEBATT: ARBETSGIVARNAS BILD AV PRODUKTIVITETSTILLVÄXTEN ÄR SNEDVRIDEN

Företrädare för Svenskt Näringsliv och dess branschorganisationer målar i sin debattartikel utvecklingen för svensk ekonomi i mörka färger och anser att lönerna ökat för mycket. Vi i Facken inom industrin anser att deras bild behöver nyanseras och att de drar fel slutsatser.  Läs vår replik i Dagens Nyheter:  ”Arbetsgivarnas bild av…

läs mer