NY RAPPORT: UTVIDGAD INDUSTRI OCH INTERNATIONELLT KONKURRENSUTSATT SEKTOR

Svensk industri är avsevärt större än vad traditionell branschindelning visar. När även underleverantörer räknas in är över 800 000 personer sysselsatta till följd av efterfrågan på svenska industriprodukter. Bland dessa var omkring hälften direkt sysselsatta i den industribransch där den slutliga produktionen skedde, och drygt hälften sysselsatta i andra branscher…

läs mer

DEBATT: VI HÅLLER INTE MED FACKEN I 6F

Lars Calmfors har alltid varit kritisk till Industriavtalet. Innehållet i kritiken har skiftat liksom förslagen till förändringar. Ibland har han faktiskt erkänt att han hade fel tidigare och att Industriavtalet bidragit till en bättre lönebildning. Men trots detta verkar han aldrig tro på att Industriavtalet kan vara bra i framtiden….

läs mer

LÖNER INOM INDUSTRIN 2017

Den årliga rapporten Löner inom industrin baseras på förbundens egen och parternas gemensamma lönestatistik. I rapporten beskrivs löner, löneutveckling och lönespridning för industrins anställda. Rapporten fokuserar bland annat på arbetare och tjänstemän, kvinnor och män och olika åldersgrupper.   Mellan perioden 2016-2017 ökade lönerna för anställda inom industrin 2,7 procent…

läs mer

INFLATIONSMÅLET HAR STOR BETYDELSE FÖR LÖNEBILDNINGEN

Riksbankens fokus på inflationsmålet har gett resultat. Under de senaste ett och halvt åren har inflationstakten i Sverige varit omkring 2 procent. Det innebär en hög grad av måluppfyllelse. Parterna på svensk arbetsmarknad vet vad de har att utgå från. Det är bra för lönebildningen, skriver Facken inom industrin i…

läs mer

FACKEN INOM INDUSTRIN SÄGER INTE UPP TREDJE AVTALSÅRET

Alla fem fackförbund i Facken inom industrin har under september 2018 beslutat om att inte säga upp det tredje året i det avtal som förbunden tecknade med arbetsgivarparter inom industrin i mars 2017. Rapporten ”Ekonomiska bedömningar – inför optionsbeslutet” utgör ett underlag som beskriver de ekonomiska förutsättningarna som legat till…

läs mer

NY RAPPORT FRÅN FACKEN INOM INDUSTRIN – GLOBALA ARBETSKRAFTSKOSTNADER, TILLVERKNINGSINDUSTRIN 1998-2017

Tillverkningsindustrins arbetskraftskostnader har ökat långsammare i såväl Sverige som i resten av Västeuropa under åren efter finanskrisen. 2017 var den genomsnittliga timkostnaden för en industrianställd i Sverige 366 kronor, vilket är något högre än det västeuropeiska genomsnittet. Sett över perioden 2013-2017 ökade de reala arbetskrafts-kostnaderna i svensk tillverkningsindustri snabbast i…

läs mer

SVAR PÅ DEBATTARTIKELN ”SMÅ LÖNEÖKNINGAR BAKOM DEN LÅGA INFLATIONEN”

Tidigare riksdagsledamoten Lars Bäckström (V) och Per-Lennart Börjesson hävdar i ett debattinlägg på Dagens Industri, att inflationen är för låg och att orsaken till detta är de låga löneökningarna. Nedan redogör Erica Sjölander, kanslichef Facken inom industrin, Katarina Lundahl, chefsekonom Unionen och Göran Nilsson, utredare IF Metall kring inflationen och…

läs mer

FACKEN INOM INDUSTRIN LÄMNAR FÖRSLAG

Både Arbetsförmedlingen och arbetsmarknadspolitiken är centrala för arbetsmarknadens funktionssätt och därför viktiga för Facken inom industrin framför allt ur ett kompetensförsörjningsperspektiv men också utifrån att arbetsmarknadspolitiska insatser alltid ska syfta till att arbetssökanden får en varaktig förankring på arbetsmarknaden. Läs hela förslaget: HÄR

läs mer