RÄTT INNEHÅLL ÄR AVGÖRANDE – FACKEN INOM INDUSTRINS SVAR PÅ OPO-SKISSEN

Alldeles nyss överlämnade Facken inom industrin sitt svar på den översiktliga skiss som de opartiska ordförandena lämnat till parterna på måndagen. Facken inom industrin är beredda att förhandla vidare om ett nytt avtal under förutsättning att löneökningarna är de rätta, att det finns med ytterligare avsättningar till deltidspension/flexpension samt en…

läs mer

NY RAPPORT ”EKONOMISKA BEDÖMNINGAR”

Ekonomiska bedömningar är en serie rapporter från Facken inom industrins ekonomgrupp. I rapporterna analyseras utvecklingen av inflation, konkurrenskraft, sysselsättning, löner samt det aktuella konjunkturläget. Läs hela rapporten: Ekonomiska bedömningar mars 2020

läs mer

FACKEN INOM INDUSTRIN AVVISAR ARBETSGIVARBUD

Facken inom industrin avvisar det bud som industrins arbetsgivare överlämnade fredagen den 7 februari.   Löneökningar på 1,4 procent är på tok för lågt. Vi vidhåller vårt krav på 3 procents löneökning och hänvisar till de motiv som vi framfört tidigare.   Industrins konkurrenskraft har tydligt stärkts under senare år och svensk…

läs mer

FÖRBUNDEN I FACKEN INOM INDUSTRIN HAR IDAG ÖVERLÄMNAT GEMENSAMMA OCH FÖRBUNDSSPECIFIKA AVTALSKRAV TILL SINA RESPEKTIVE MOTPARTER

De gemensamma avtalskraven är desamma som presenterades den 4 november. Facken inom industrin kräver löneökningar på 3,0 procent med individgaranti på minst 530 kronor per månad samt fortsatta avsättningar till systemet för deltidspension/flexpension. Ytterligare avtalskrav är att introduktion till arbetsmiljörisker, säkerhetsrutiner och arbetsmiljöpolicys ges vid all nyanställning, inhyrning, ny befattning…

läs mer

JA TILL AVTALSPLATTFORM FRÅN FACKEN INOM INDUSTRIN

Samtliga fem förbund i Facken inom industrin har idag gemensamt beslutat att anta det förslag till avtalspolitisk plattform som presenterades den 4 november.  Den fastställda avtalsplattformen innehåller krav på 3,0 procents löneökningar, fortsatta avsättningar till deltidspension respektive flexpension, åtgärder för minskade arbetsskador och förbättrad rehabilitering, samt åtgärder för att främja…

läs mer

FACKEN INOM INDUSTRINS FÖRSLAG TILL AVTALSPLATTFORM 2020

Idag den 4 november 2019 presenterade Facken inom industrin sitt förslag till gemensam avtalsplattform inför avtalsförhandlingarna 2020. Facken inom industrins gemensamma krav är löneökningar på 3,0 procent, fortsatta avsättningar till delpension och flexpension samt åtgärder för att stärka arbetsmiljön och jämställdheten.  Förslaget till avtalsplattformen i sin helhet kan du läsa…

läs mer