FACKEN INOM INDUSTRI SÖKER OMVÄRLDSANALYTIKER TILL VIKARIAT

Söker du en tjänst där du dagligen får jobba med macroekonomi, statistik och dataanalys? Om du dessutom är samhällsintresserad, delar fackföreningsrörelsens värderingar och vill vara med och bidra till en väl fungerande lönebildning i Sverige, då kan du vara den vi letar efter!  För rekrytering till ett föräldravikariat på cirka…

läs mer

NYTT FACKLIGT PRODUKTIVITETSPROJEKT SJÖSÄTTS

Facken inom industrin och Arenagruppen inleder ett utrednings- och forskningsprojekt med fokus på Sveriges produktivitet. Projektet syftar till att öka kunskapen inom produktivitetens många områden, att understödja den fackliga politikutvecklingen och att stärka de fackliga perspektiven i samhällsdebatten. Projektet startar i oktober i år. Läs hela pressmeddelandet här

läs mer

FACKEN INOM INDUSTRIN SÄGER INTE UPP SISTA AVTALSÅRET

Fackförbunden i Facken inom industrin har under september 2021 beslutat om att inte säga upp det sista året i det avtal som förbunden tecknade med arbetsgivarparter inom industrin i november 2020. Möjligheten att säga upp avtalet finns för att kunna ta hänsyn till om förhållandena väsentligt förändrats. Facken inom industrins…

läs mer

NY RAPPORT FRÅN FACKEN INOM INDUSTRIN – GLOBALA ARBETSKRAFTSKOSTNADER, TILLVERKNINGSINDUSTRIN 1998-2020

Rapporten ”Globala arbetskraftskostnader – tillverkningsindustrin 1998-2020” ingår i Facken inom industrins rapportserie om arbetskraftskostnader inom tillverknings-industrin i olika länder. Rapporten beskriver dels nivån på arbetskraftskostnaderna 2020 och dels utvecklingen under perioden 1998-2020. Perioden 1998-2020 är vald med anledning av att det första Industriavtalet undertecknades 1997 och kom att tillämpas i…

läs mer

NY RAPPORT FRÅN FACKEN INOM INDUSTRIN ”LÖNER INOM INDUSTRIN 2020”

Den årliga rapporten Löner inom industrin baseras på förbundens egen och parternas gemensamma lönestatistik. I rapporten beskrivs löner, löneutveckling och lönespridning för industrins anställda. Rapporten fokuserar bland annat på arbetare och tjänstemän, kvinnor och män och olika åldersgrupper.  2020 var ett mycket annorlunda år. På grund av pandemin fick förhandlingarna…

läs mer

JA TILL NYA AVTAL PÅ 29 MÅNADER

Samtliga fem förbund i Facken inom industrin har gemensamt svarat ja till de opartiska ordförandenas slutliga hemställan i industriförhandlingarna. Avtalen löper över 29 månader och har ett avtalsvärde på 5,4 procent. Avtalen ger ett värde på 3 procent den 1 november 2020 och 2,4 procent den 1 april 2022. Förutom löneökningar…

läs mer

FACKEN INOM INDUSTRIN SÄGER NEJ TILL AVTALSFÖRSLAG

Samtliga förbund inom Facken inom industrin avvisar idag den första hemställan som kom från de opartiska ordförandena (OpO) på måndagen den 19 oktober. Det föreslagna avtalsvärdet över en avtalsperiod på 29 månader är totalt 4,5 procent, det är oacceptabelt lågt.  Den pågående återhämtningen av ekonomin och utvecklingen av konkurrenskraften ger…

läs mer