NY RAPPORT FRÅN FACKEN INOM INDUSTRIN ”LÖNER INOM INDUSTRIN 2020”

Den årliga rapporten Löner inom industrin baseras på förbundens egen och parternas gemensamma lönestatistik. I rapporten beskrivs löner, löneutveckling och lönespridning för industrins anställda. Rapporten fokuserar bland annat på arbetare och tjänstemän, kvinnor och män och olika åldersgrupper.  2020 var ett mycket annorlunda år. På grund av pandemin fick förhandlingarna…

läs mer

JA TILL NYA AVTAL PÅ 29 MÅNADER

Samtliga fem förbund i Facken inom industrin har gemensamt svarat ja till de opartiska ordförandenas slutliga hemställan i industriförhandlingarna. Avtalen löper över 29 månader och har ett avtalsvärde på 5,4 procent. Avtalen ger ett värde på 3 procent den 1 november 2020 och 2,4 procent den 1 april 2022. Förutom löneökningar…

läs mer

FACKEN INOM INDUSTRIN SÄGER NEJ TILL AVTALSFÖRSLAG

Samtliga förbund inom Facken inom industrin avvisar idag den första hemställan som kom från de opartiska ordförandena (OpO) på måndagen den 19 oktober. Det föreslagna avtalsvärdet över en avtalsperiod på 29 månader är totalt 4,5 procent, det är oacceptabelt lågt.  Den pågående återhämtningen av ekonomin och utvecklingen av konkurrenskraften ger…

läs mer

NY RAPPORT FRÅN FACKEN INOM INDUSTRIN – GLOBALA ARBETSKRAFTSKOSTNADER, TILLVERKNINGSINDUSTRIN 1998-2019

Rapporten ”Globala arbetskraftskostnader – tillverkningsindustrin 1998-2019” ingår i Facken inom industrins rapportserie om arbetskraftskostnader inom tillverknings-industrin i olika länder. Rapporten beskriver dels nivån på arbetskraftskostnaderna 2019 och dels utvecklingen under perioden 1998-2019. Perioden 1998-2019 är vald med anledning av att det första Industriavtalet undertecknades 1997 och kom att tillämpas i…

läs mer

LÖNER INOM INDUSTRIN 2019

Den årliga rapporten Löner inom industrin baseras på förbundens egen och parternas gemensamma lönestatistik. I rapporten beskrivs löner, löneutveckling och lönespridning för industrins anställda. Rapporten fokuserar bland annat på arbetare och tjänstemän, kvinnor och män och olika åldersgrupper.   Löneutvecklingen för de industrianställda 2019 blev 2,6 procent. De reala lönerna…

läs mer

INDUSTRINS PARTER SKJUTER UPP AVTALSFÖRHANDLINGARNA

Parterna inom Industriavtalet har idag svarat på den hemställan vi mottog igår från de Opartiska ordförandena inom Industriavtalet. Parterna har i enlighet med hemställan enats om att ajournera förhandlingarna och att förlänga kollektivavtalens giltighetstid inom industrin till den 31 oktober 2020. Industrins parter utgår ifrån att den nu träffade överenskommelsen…

läs mer