Arbetsgruppen Europeiska företagsråd, EFR, (European Works Council, EWC) består av representanter från Facken inom industrins förbund samt Pappers som på olika sätt arbetar med europeiskt fackligt samarbete på respektive förbundskontor. Gruppens uppdrag är att sätta ihop och utveckla gemensamma EFR-kurser för FI-förbunden. Gruppen genomför ungefär en kurs per halvår.

Grundutbildning –  Steg 1 – Hur arbetar vi med europeiska företagsråd

23-25 april 2018 Rönneberga Kursgård, Lidingö

Den 6 juni 2011 trädde den nya lagen om europeiska företagsråd i kraft. Den nya lagen är en är helt omarbetad med anledning av det nya direktivet 2009/38/EC och mot bakgrund av den rättspraxis som utarbetats sedan det första direktivet kom till 1994. I den svenska lagen slår man nu bland annat fast följande:

57 § Gemenskapsföretaget eller det kontrollerande företaget i en företagsgrupp ska ge ledamöterna i arbetstagarnas förhandlingsdelegation och det europeiska företagsrådet utbildning i den utsträckning som krävs för att de ska kunna utföra sina uppdrag. Vidare så förstärker man arbetstagarnas ledamöter rätt till information och samråd i gränsöverskridande frågor med företagsledningen.

Målgrupp

Den här kursen vänder sig till dig som är nyvald ledamot i ett europeiskt företagsråd eller som ska förhandla ett avtal om europeiska företagsråd.

Kurstid, anmälan och avgift

Kursen genomförs på Rönneberga kursgård på Lidingö den 23-25 april 2018

Kursavgiften är 8 900 kr inklusive moms. Arbetsgivaren förväntas stå för dina kurskostnader med hänvisning till nya EWC-direktivet och lagens 57§ (se ovan). Busstransport anordnas från och till centrala Stockholm. Gaten på Cityterminalen är skyltad Facken inom industrin, Rönneberga.

Kursinnehåll

Vad är EFR, historik och nuläge

EFR lagstiftningen

Hur kan ett EFR avtal se ut

Hur fungerar vårt EFR, medverkan från ett etablerat företagsråd

Hur arbetar vi med EFR i Europa och Sverige

Medverkande

Mikael Jansson, ombudman och EFR ansvarig på Pappers

Uno Borg, ombudsman och EFR ansvarig på Sveriges Ingenjörer

Tony Berggren, ombudsman och EFR ansvarig på GS

Karin Ström, internationell ombudsman och EFR ansvarig på Unionen

Ken Clignéz , ombudsman och EFR ansvarig på Livs

Anders Andersson, ombudsman och EFR ansvarig på IF Metall

Mari Carlquist, Scania

Ann-Katrin Dolium, CSR utredare på Unionen

Chantal Caron, EFR expert på IndustriALL Europa

Jean-Claude le Douaron, EFR expert ETUI

Kommentera

E-postadressen publiceras inte.