Arbetsgruppen Europeiska företagsråd, EFR, (European Works Council, EWC) består av representanter från Facken inom industrins förbund samt Pappers som på olika sätt arbetar med europeiskt fackligt samarbete på respektive förbundskontor. Gruppens uppdrag är att sätta ihop och utveckla gemensamma EFR-kurser för FI-förbunden. Gruppen genomför ungefär en kurs per år.

Den 6 juni 2011 trädde den nya lagen om europeiska företagsråd i kraft. Den nya lagen är helt omarbetad med anledning av det nya direktivet 2009/38/EC och mot bakgrund av den rättspraxis som utarbetats sedan det första direktivet kom till 1994. 

Målgrupp
Kursen vänder sig till den som är nyvald ledamot i ett europeiskt företagsråd eller som ska förhandla ett avtal om europeiska företagsråd.

Kursinnehåll
– Vad är EFR, historik och dagsläge
– EFR-lagstiftningen
– Hur kan ett EFR-avtal se ut
– Hur fungerar vårt EFR, medverkan från ett etablerat företagsråd
– Hur arbetar vi med EFR i Europa och Sverige.

Anmälan och avgift

Kursen genomförs på IF Metalls förbundskontor i Stockholm den 2-4 april 2019. Boende ingår i kursavgiften för respektive deltagare i närheten av förbundskontoret på Clarion Hotel Sign, Östra Järnvägsgatan 35. Kursavgiften är 8 900 kronor inklusive moms. Kursavgiften samt resor till och från Stockholm betalas av arbetsgivaren i enlighet med 57 § lagen (2011:427) om europeiska företagsråd. Anmälan görs på bifogad anmälningsblankett som skickas till Sara Andréasson på Facken inom industrins kansli eller sara.andreasson@fikansli.se. Sista anmälningsdag till kursen är den 28 februari 2019.

Kursanmälan

Förtroendeuppdrag

Deltagare som har fackligt förtroendeuppdrag omfattas av förtroendemannalagens regler för ledighet och ska normalt få ersättning för förlorad arbetsförtjänst.

Eventuella frågor besvaras av Erik Dullbo, 08-786 81 40 eller erik.dullbo@ifmetall.se

Kommentera

E-postadressen publiceras inte.