Enligt Industrins förhandlingsavtal skall parterna utse opartiska ordförande (OpO) med uppgift att bistå parterna i förhandlingarna om nya rikstäckande branschavtal. OpO:s uppgifter och befogenheter regleras i Industriavtalet, vilket också fastställer att de ska vara en grupp på minst två och högst tio personer samt att de väljs på ett år i taget.

Opartiska ordföranden

Christina Nygårdh
Erland Olausson
Jan-Peter Duker
Karl-Olof Stenqvist
Lars-Anders Häggström
Robert Schön
Sverker Rudeberg

Kommentera

E-postadressen publiceras inte.