Enligt Industrins förhandlingsavtal skall parterna utse opartiska ordförande (OpO) med uppgift att bistå parterna i förhandlingarna om nya rikstäckande branschavtal. OpO:s uppgifter och befogenheter regleras i Industriavtalet, vilket också fastställer att de ska vara en grupp på minst två och högst tio personer samt att de väljs på ett år i taget.

Opartiska ordföranden

Jan-Peter Duker (tidigare vice vd på Svenskt Näringsliv)
Lars-Anders Häggström (tidigare ordförande i Handelsanställdas förbund)
Christina Nygårdh (tidigare på förhandlingschef Sveriges Ingenjörer)
Erland Olauson (tidigare LO:s förste vice ordförande och avtalssekreterare)
Sverker Rudeberg (tidigare ansvarig för förhandlingssamverkan på Svenskt Näringsliv)
Robert Schön (tidigare förhandlingschef på Industriarbetsgivarna)
Karl Olof Stenqvist (tidigare förhandlingschef på Teknikföretagen)

Kommentera

E-postadressen publiceras inte.