För att utveckla parternas samarbete kring industrins utvecklings- och förhandlingsfrågor organiserar parterna Industrins ekonomiska råd som består av fyra ekonomer som inte är anställda i arbetsgivar- eller arbetstagarorganisation. Partsekonomerna ska fortlöpande samarbeta angående de ekonomiska förutsättningarna och andra konkurrensförhållanden som gäller för den svenska industrin i en global ekonomi och marknad.

Anders Rune, Teknikföretagen
Mats Kinnwall, Skogsindustrierna och Industriarbetsgivarna
Katarina Lundahl, Unionen
Erica Sjölander, Facken inom industrin