Teknikcollege är ett utbildningskoncept där kommuner, skolor och industriföretag samarbetar för att öka kvaliteten på tekniska utbildningar för industrins behov. Syftet med teknikcollege är att fler ungdomar och vuxna ska söka sig till dessa utbildningar och för att främja kompetens på arbetsmarknaden. Grundstenen i konceptet är tio kvalitetskriterier som syftar till att öka statusen och kvaliteten för industrirelevanta utbildningar samt skapa en matchning mellan utbildningssystemet och de kompetensförsörjningsbehov som Sveriges industriföretag har.

Svenska teknik- och industriföretag har stor betydelse för vår samhällsekonomi och välfärd. Idag står industrin för nära 80 % av landets totala export och har stor betydelse för vår samhällsekonomi. Hög teknisk kompetens är avgörande för svensk tillväxt. För att industrin ska kunna fortsätta bidra till svensk sysselsättning och välstånd krävs det kompetenta medarbetare.

Två centrala begrepp inom Teknikcollege är anställningsbarhet och antagningsbarhet. När företagen är med och styr utbildningarna ökar chanserna att de studerande verkligen får jobb när de går ut skolan samtidigt som företagens chanser att hitta rätt medarbetare ökar. Företagen får sedermera möjlighet att lära känna de studerande genom praktikplatser och sommarjobb vilket leder till att anställningsbarheten ökar. En nära kontakt med näringsliv och högskolor och universitet gör att de studerande är väl förberedda för ingenjörsutbildning på olika nivåer.

Bakom Teknikcollege står Industrirådet som 2004 initierade konceptet. Industrirådet består av ledande företrädare för svenska arbetsgivar- och arbetstagarorganisationer inom industrisektorn. Aktiva medlemmar inom industrirådet är: Teknikföretagen, IF Metall, Livsmedelsföretagen, Livsmedelsarbetarförbundet, Trä – och möbelföretagen Industriarbetsgivarna, IKEM-Innovations- och kemiindustrierna, GS Facket, Sveriges Ingenjörer, Grafiska företagen; SLA skogen och Unionen.

Vid frågor kontakta Josefine Larsson som är ansvarig för Teknikcollege på IF Metall
Josefine Larsson
Tel: 08-786 83 10
E-post: josefine.larsson@ifmetall.se

Läs mer om Teknikcollege på www.Teknikcollege.se