Industrins utvecklingsråd arbetar med frågor som berör industrins förutsättningar i form av forskning, utveckling, utbildning, kompetensförsörjning, m.m. Även frågor som energi och klimat samt jämställdhet, behandlas inom utvecklingsrådet. Det praktiska arbetet sker i arbetsgrupper med deltagare från Industrirådets olika organisationer. Industrins utvecklingsråd svarar även för planeringen av den årliga Industridagen.

Ledamöter

Per Ahl, SveMin
Ola Asplund, IF Metall
Ulrika Lindstrand , Sveriges Ingenjörer
Henrik Ehrenberg, Unionen
Magnus Huss, IKEM (ordförande)
Carina Håkansson, Skogsindustrierna
Hans-Olof Nilsson, Livsmedelsarbetareförbundret
Bo-Erik Pers, Jernkontoret
Per-Olof Sjöö, GS Facket för skogs- trä- och grafisk bransch
Marie Söderqvist, Livsmedelsföretagen
Marie Nilsson, IF Metall
Amelie von Zweigbergk, Teknikföretagen

Sekretariat

Fredrik Gunnarsson, Industriarbetsgivarna
Mathias Ternell, Jernkontoret
Lisa Bondesson, Sveriges Ingenjörer
Emma Tjärnback, Unionen

Arbetsgrupper

Forskning och Innovation: sammankallande, Peter Johansson, Teknikföretagen
Energi och miljö: sammankallande, Bo-Erik Pers, Jernkontoret
Teknikcollege: sammankallande, Josefine Larsson, IF Metall
Jämställdhet: sammankallande, Marie Söderqvist, Livsmedelsföretagen

Kommentera

E-postadressen publiceras inte.