För att utveckla parternas samarbete kring industrins förhandlingsfrågor och villkor på arbetsmarknaden organiserar parterna ett Industrins förhandlingsråd (förhandlingsrådet). Förhandlingsrådet består av tre ledamöter från arbetstagarparterna och tre ledamöter från arbetsgivarparterna. Ledamöterna utses bland förhandlingschefer eller avtalssekreterare.

Ledamöter

Tomas Undin, Teknikföretagen (sammankallande)
Per Widolf, Industriarbetsgivarna
Anna Freij, Trä- och möbelföretagen

Martin Wästfelt, Unionen
Madelene Engman, GS Facket för skogs-, trä- och grafisk bransch
Simon Petersson, IF Metall