Här finns rapporter, presentationer, remissyttranden och PM samlade som tagits fram av Facken inom industrin eller Industrins parter.