Rapport och presentation aktuellt inom industrin

I häftet ”Aktuellt om industrin” hittar du kortfattad och aktuell information om utvecklingen av de industrianställdas löner, reallöner, sysselsättning och industriproduktion.