Industrin spelar en avgörande roll för det svenska samhällets utveckling och välstånd. Omfattningen av den svenska exporten har mer än fördubblats under de senaste decennierna och industrins exportintäkter motsvarar omkring halva Sveriges BNP. Exporten domineras av tillverkade varor samt tjänster som i olika grad är kopplade till dessa. Med hänsyn tagen till direkt och indirekt sysselsättning svarar industrisektorn för gott och väl en fjärdedel av den totala sysselsättningen. Parterna inom industrin är överens om att verka för att industrins konkurrenskraft förstärks och att det skapas goda villkor för företagens anställda. Får att nå det syftet bedriver industrins parter ett omfattande arbete som syftar till industriell utveckling. Här finner du rapporter som tagits fram inom ramen detta partsgemensamma arbete.

Rapporter och presentationer industriell utveckling

Kommentera

E-postadressen publiceras inte.