Rapporter och presentationer löner inom industrin

Rapportserien löner inom industrin tas årligen fram på uppdrag av FI Rådet och är en del av samarbetet i Facken inom industrins lönestatistiska referensgrupp. Rapporten baseras på förbundens egna lönestatistik.