Rapporter och presentationer löner inom industrin

Rapporten ”Löner inom industrin 2016” har framtagits på uppdrag av FI Rådet och är en del av samarbetet i Facken inom industrins lönestatistiska referensgrupp. Av rapporten framgår att löneutvecklingen för de industrianställda 2016 blev 2,2 procent. De reala lönerna ökade med 1,2 procent. Sett över hela perioden 2000-2016, var reallöneökningarna i genomsnitt 1,8 procent per år.

 

Kommentera

E-postadressen publiceras inte.