DEBATTARTIKLAR I SKD, SLA, NORRAN OCH CORREN: EN LÅNG VÄG KVAR TILL MÅLGÅNG!

Bra villkor och en hållbar löneutveckling är helt avgörande – såväl för de industrianställda som för att upprätthålla en välfungerande svensk lönebildning även framöver. Det gör vi genom att förhandla fram bästa möjliga löneökningsnivå med målet att så fort som möjligt komma tillbaka till reallöneökningar. 

Företrädare för förbunden skriver på ett flertal regionala debattsidor om förhandlingarna som inletts.

Ta del av debattartikeln Hållbar löneutveckling är avgörande för industrianställda på Corren.se

Ta del av debattartikeln Avtalsförhandling som påverkar alla på Norran.se

Ta del av debattartikeln Lönen ska inte ätas av inflation på SKD.se

Ta del av debattartikeln Svensk industri har ett bra utgångsläge på SLA.se