FACKEN INOM INDUSTRIN SÄGER NEJ TILL AVTALSFÖRSLAG

Samtliga förbund inom Facken inom industrin avvisar idag den första hemställan som kom från de opartiska ordförandena (OpO) på måndagen den 19 oktober. Det föreslagna avtalsvärdet över en avtalsperiod på 29 månader är totalt 4,5 procent, det är oacceptabelt lågt. 

Den pågående återhämtningen av ekonomin och utvecklingen av konkurrenskraften ger stöd för en löneökningstakt väsentligt högre än vad hemställan anger. Dessutom saknar hemställan nödvändiga avsättningar till system för arbetstidsförkortning- deltidspension/flexpension, VAB-tillägg på de avtalsområden där det krävs och en låglönesatsning för LO-förbunden.

Läs hela pressmeddelandet här