HANDLEDNING OM FÖRÄLDRALEDIGHET FRÅN PARTERNA INOM INDUSTRIN

Parterna inom industrin har gemensamt tagit fram en handledning om föräldraledighet. Handledningen är resultatet av en överenskommelse under avtalsrörelsen 2020. I handledningen beskrivs föräldraledighetslagens regler. Det återges kortare rättsfall samt exempel för att tydliggöra hur lagstiftning och rättsfallen ska tolkas. Tanken är att handledningen ska utgöra ett hjälpmedel både för företagen och fackliga företrädare för att hantera frågor som har samband med föräldraledighet.

Här kan du läsa handledningen.