IDAG PRESENTERAS VÅRT GEMENSAMMA LÖNEKRAV INFÖR AVTALSRÖRELSEN 2023 – FÖLJ PRESSTRÄFFEN LIVE KL. 13

Idag presenterar vi i Facken inom industrin det gemensamma lönekravet inför 2023 års avtalsrörelse. Företrädare för de fem förbunden berättar om bedömningarna som ligger till grund för kravet, samt redogör för de övriga delarna i den gemensamma avtalsplattformen.

Pressträffen kan du följa live här