INDUSTRINS JÄMSTÄLLDHETSPRIS 2018 TILL DOMSJÖ FABRIKER

Industrins jämställdhetspris 2018 går till Domsjö Fabriker. Priset delades ut under Industridagen i Linköping på måndagen (5/2) och mottogs av VD Lars Winter. 

Industrins jämställdhetspris delas ut till ett företag som genomfört viktiga insatser som främjar jämställdhet. Bakom priset står Industrirådet, ett samarbete mellan fack och arbetsgivarorganisationer inom industrin. Juryns motivering:

”Domsjö Fabriker tilldelas Industrins jämställdhetspris 2018 för sitt långsiktiga och metodiska arbete med jämställdhet. Företagets arbete grundar sig på ett synsätt där individen står i centrum, en vilja att attrahera den bästa kompetensen och att tillvarata och utveckla alla medarbetares kompetens samt en övertygelse om att jämställdhet bidrar till ökad effektivitet, större kreativitet och en stimulerande och utvecklande arbetsmiljö. Genom ett utvecklat samarbete med utbildningssystemet, från grundskolan till högskolan, tar företaget också sikte på framtida medarbetare i strävan efter att öka jämställdheten ytterligare.”

Denna bild kommer från Industriförbundet och är fri för all publicering. Industridagen i Linköping på SAAB, 180205. Foto:Lasse Hejdenberg Hejdlösa Bilder AB lasse.hejdenberg@hejdlosa.se +46703311118 Box 594 581 07 Linköping Sweden 300 dpi, AdobeRGB
Foto:Lasse Hejdenberg

Kommentera

E-postadressen publiceras inte.