NY RAPPORT FRÅN FACKEN INOM INDUSTRIN – FACKEN INOM INDUSTRIN OM KLIMATOMSTÄLLNINGEN

Klimatomställningen är en av vår tids viktigaste frågor och i allra högsta grad en facklig fråga. I denna rapport ger Facken inom industrin sin gemensamma syn på industrins klimatomställning. I rapporten lyfts ett antal områden där insatser krävs för att säkerställa en framgångsrik klimatomställning.

Läs rapporten här