NY RAPPORT FRÅN FACKEN INOM INDUSTRIN – GLOBALA ARBETSKRAFTSKOSTNADER, TILLVERKNINGSINDUSTRIN 1998-2020

Rapporten ”Globala arbetskraftskostnader – tillverkningsindustrin 1998-2020” ingår i Facken inom industrins rapportserie om arbetskraftskostnader inom tillverknings-industrin i olika länder. Rapporten beskriver dels nivån på arbetskraftskostnaderna 2020 och dels utvecklingen under perioden 1998-2020. Perioden 1998-2020 är vald med anledning av att det första Industriavtalet undertecknades 1997 och kom att tillämpas i 1998 års avtalsrörelse. Perioden 1998-2020 sammanfaller således med de 23 år då Industriavtal påverkat utvecklingen av löner och arbetskraftskostnader i Sverige.

Läs rapporten här