NY RAPPORT FRÅN FACKEN INOM INDUSTRIN – GLOBALA ARBETSKRAFTSKOSTNADER, TILLVERKNINGSINDUSTRIN 1998-2022

Rapporten ”Globala arbetskraftskostnader – tillverkningsindustrin 1998-2022” ingår i Facken inom industrins rapportserie om arbetskraftskostnader inom tillverkningsindustrin i olika länder. Rapporten beskriver dels nivån på arbetskraftskostnaderna 2022 och dels utvecklingen under perioden 1998-2022. Perioden 1998-2022 är vald med anledning av att det första Industriavtalet undertecknades 1997 och kom att tillämpas i 1998 års avtalsrörelse. Perioden 1998-2022 sammanfaller således med de 25 år då Industriavtal påverkat utvecklingen av löner och arbetskraftskostnader i Sverige. Rapporten finns här