NY RAPPORT FRÅN FACKEN INOM INDUSTRIN ”LÖNER INOM INDUSTRIN 2021”

Den årliga rapporten Löner inom industrin baseras på förbundens egen och parternas gemensamma lönestatistik. I rapporten beskrivs löner, löneutveckling och lönespridning för industrins anställda. Rapporten fokuserar bland annat på arbetare och tjänstemän, kvinnor och män och olika åldersgrupper. 

Löneutvecklingen för de industrianställda 2021 blev 3,3 procent. De reala lönerna ökade med 1,1 procent. Sett över hela perioden 2000-2021, har reallönerna i genomsnitt ökat med 1,6 procent per år.

Läs hela rapporten här