NY RAPPORT: UTVIDGAD INDUSTRI OCH INTERNATIONELLT KONKURRENSUTSATT SEKTOR

Svensk industri är avsevärt större än vad traditionell branschindelning visar. När även underleverantörer räknas in är över 800 000 personer sysselsatta till följd av efterfrågan på svenska industriprodukter. Bland dessa var omkring hälften direkt sysselsatta i den industribransch där den slutliga produktionen skedde, och drygt hälften sysselsatta i andra branscher både i och utanför industrin. Industrin är en internationellt konkurrensutsatt sektor med stor betydelse för svensk export, men även företag som i hög grad bygger sin verksamhet på att vara underleverantörer till industrin kan indirekt känna av samma internationella konkurrens.

Rapport

Pressmeddelande