Vi är idag fem fackförbund som omfattas av Industriavtalet. När vi uppträder gemensamt gör vi det under beteckningen Facken inom industrin. De fem fackförbund som idag omfattas av Industriavtalet är; GS Facket för skogs-, trä- och grafisk bransch, Industrifacket Metall, Livsmedelsarbetareförbundet, Sveriges Ingenjörer och Unionen. Samarbetet mellan förbunden i Facken inom industrin sker med respekt för varje förbunds suveränitet. Det innebär inga begränsningar för förbundens möjligheter att uppträda enskilt. Utgångspunkten för samarbetet är att alla förbund har mycket att vinna på ett samarbete.

Facken inom industrin har följande huvuduppgifter:

Samordna fackens agerande gentemot arbetsgivarorganisationerna inom industrin. (Uppgifter och förhållningssätt mellan förbunden under en avtalsrörelse framgår av § 7)

Verka för förhandlingsformer på svensk arbetsmarknad som gör att den internationellt konkurrensutsatta sektorn kan ha en lönenormerande roll.

Verka för ett ökat partssamarbete med arbetsgivarna inom industrin i syfte att utveckla och stärka svensk industri.

Bereda frågor inför möten med representanter för industrins arbetsgivarorganisationer där Facken inom industrin agerar gemensamt.

Utse fackliga ledamöter i branschövergripande partsgemensamma program- och arbetsgrupper och följa gruppernas arbete.

Ta fram ekonomiska bedömningar inför en avtalsrörelse.

Följa och rapportera om utvecklingen av löner och arbetskraftskostnader i Sverige och internationellt.

Främja ett fördjupat fackligt samarbete inom industrin på alla nivåer.

Driva gemensamma projekt samt pröva och utveckla olika former av samarbete och samverkan i syfte att nå ökad effektivitet och bättre utnyttja förbundens resurser.

Kommentera

E-postadressen publiceras inte.