Avtalssekreterarna/förhandlingscheferna i förbunden har en gemensam gruppering som kallas för ALI-gruppen (ALI är en förkortning av Avtal, Lagstiftningsfrågor, Industriförbunden). ALI-gruppen bereder frågor inför Rådet och träffas därför något oftare. Under en pågående avtalsrörelse träffas ALI-gruppen ungefär en gång i veckan, annars något mer sällan.

 
ALI gruppens ledamöter

GS, Madelene Engman

IF MetallSimon Petersson

LIVS, Jolan Wennberg

Sveriges Ingenjörer, Camilla Frankelius

UnionenMartin Wästfelt

Patrik Pedersen, avtalsexpert på Unionen är sekreterare i gruppen och nås på: 08-504 161 66