Ekonomgruppen består av utredare och ekonomer på förbundskontoret. De träffas i två olika konstellationer, en mindre där ca tolv personer ingår och en större som representeras av samtliga utredare och ekonomer på de fem förbundskontoren. Den lilla gruppen träffas åtta till tio gånger per år och den stora mer sällan.FI Ekonomerna producerar egna rapporter och eget utredningsmaterial. Ett exempel är rapporten Ekonomiska bedömningar som ges ut cirka en gång per år. I rapporten analyseras bland annat löneutveckling, sysselsättning inflation och konkurrenskraft. Ekonomgruppen arrangerar seminarier, driver projekt och bereder också vissa frågor inför Rådet.

 
Kontaktpersoner FI ekonomerna

Ola Asplund, senior advisor på IF Metall, sammankallar gruppen nås på: 08-786 82 45
Erica Sjölander, kanslichef på Facken inom industrin är sekreterare i gruppen nås på: 08-786 82 57

Kommentera

E-postadressen publiceras inte.