Kanslichef

erica-1

Foto : Håkan Målbäck

Erica Sjölander
erica.sjolander@fikansli.se
Tel:+46 70 696 41 96

Erica är kanslichef på Facken inom industrin sedan september 2017.
Före det har hon arbetat på IF Metall som utredare, förbundsekonom och åren 2014-17 som utredningschef. Hon har också arbetat som politisk sakkunnig på statsrådsberedningen.
Erica är nationalekonom och statsvetare.

Omvärldsanalytiker

20190123_112459

 

 

 

 

 

 

 

 

Foto : Sara Andréasson

Jonathan Herlitz                                                                                 jonathan.herlitz@fikansli.se
Tel:+46 72 058 46 89

Jonathan Herlitz är omvärldsanalytiker på Facken inom industrin sedan oktober 2018. Han arbetar främst med lönestatistik, rapportskrivning och omvärldsbevakning. Tidigare har han bland annat arbetat som forskningsassistent på Ratio i ett projekt om lönebildning i Tyskland. Han har en masterexamen i nationalekonomi från Uppsala universitet, samt har även läst kurser i statskunskap, tyska och statistik.

 

martina-1

Foto : Håkan Målbäck

Martina Aksberg
martina.aksberg@fikansli.se
Tel:+46 72 058 26 43

Martina arbetar som omvärldsanalytiker med särskilt fokus på löner, arbetskraftskostnader och lönebildning. Hon är anställd på Facken inom industrins kansli sedan september 2016 och har en masterutbildning med inriktning mot matematisk statistik.

Förbundsjurist

 

Patrik Pedersen 
patrik.pedersen@unionen.se
Tel:+46 8 504 161 66

Patrik är på deltid förbundsjurist inom FI sedan september 2019. Patrik är sekreterare i ALI-gruppen och vidare sammankallande för FIs konfliktkommitté.

Assistent

 

Johanna Zetterström
johanna.zetterstrom@fikansli.se
Tel: +46 73 864 15 31

Johanna är assistent på Facken inom industrin sedan juli 2019. Tidigare arbetade hon på Arbetsmiljöverket med samordning kring myndighetssamverkan för att motverka fusk och brottslighet i arbetslivet. Hon har en kandidatexamen i sociologi och har även läst kurser i bland annat projektledning, kommunikation och marknadsföring. 

Kommentera

E-postadressen publiceras inte.