Kanslichef

erica-1

Foto : Håkan Målbäck

Erica Sjölander
erica.sjolander@fikansli.se
Tel:+46 70 696 41 96

Erica är kanslichef på Facken inom industrin sedan september 2017.
Före det har hon arbetat på IF Metall som utredare, förbundsekonom och åren 2014-17 som utredningschef. Hon har också arbetat som politisk sakkunnig på statsrådsberedningen.
Erica är nationalekonom och statsvetare.

Omvärldsanalytiker

martina-1

Foto : Håkan Målbäck

Martina Aksberg 
martina.aksberg@fikansli.se
Tel:+46 72 058 26 43

Martina arbetar som omvärldsanalytiker med särskilt fokus på löner, arbetskraftskostnader och lönebildning. Hon är anställd på Facken inom industrins kansli sedan september 2016 och har en masterutbildning med inriktning mot matematisk statistik.

Förbundsjurist

patrik

Foto: Patrik Nygren

Patrik Pedersen
patrik.pedersen@unionen.se
Tel:+46 8 504 161 66

Patrik är på deltid förbundsjurist inom FI sedan september 2019. Patrik är sekreterare i ALI-gruppen och sammankallande för FIs konfliktkommitté.

Administratör

 

Susanne Klint 
susanne.klint@fikansli.se
Tel: +46 72 092 54 01

Susanne arbetar som administratör på kansliet. Hon har tidigare arbetat som försäkringsutredare på Unionens arbetslöshetskassa och som administratör på IF Metalls förhandlingsenhet. Hon har en fil. kand. i Estetik.