Den lönestatistiska referensgruppen består av lönestatistiker från de förbund som har egna lönestatistiker och personer som är ansvariga för lönestatistik vid övriga förbund. Gruppen utbyter erfarenheter, information och utarbetar rapporter på uppdrag av FI-Rådet. De följer Medlingsinstitutets och SCBs produktion av lönestatistik och deltar i Medlingsinstitutets samrådsmöten i lönestatistiska frågor. Varje år utarbetar lönestatistiska referensgruppen rapporten Löner inom industrin baserat på förbundens egen lönestatistik.

Kommentera

E-postadressen publiceras inte.