Den lönestatistiska referensgruppen består av lönestatistiker från de förbund som har egna lönestatistiker och personer som är ansvariga för lönestatistik vid övriga förbund. Gruppen utbyter erfarenheter, information och utarbetar rapporter på uppdrag av FI-Rådet. De följer Medlingsinstitutets och SCBs produktion av lönestatistik och deltar i Medlingsinstitutets samrådsmöten i lönestatistiska frågor. Gruppen har sedan 2001 arbetat med att bygga upp en gemensam databas över lönerna för alla industrianställda. Databasen består av över 400 000 individer och de variabler som ingår är ålder, kön, län, avtalsområde, förbund och en framräknad månadslön.Varje år utarbetar lönestatistiska referensgruppen rapporten Löner inom industrin.

Kommentera

E-postadressen publiceras inte.