Inför 2016 års avtalsrörelse – Industrins Ekonomiska Råd

Tyngdpunkten i rapporten ligger på en beskrivning av dessa förutsättningar med avseende på svensk industri och dess anställda. Det aktuella internationella och svenska konjunkturläget samt de överblickbara konjunkturutsikterna för de  närmaste åren beskrivs och analyseras i rapporten. Rapporten innehåller en historisk tillbakablick av kostnadsläge och produktivitetsutveckling i ett svenskt och internationellt perspektiv. Utvecklingen som…

läs mer

Pressmeddelande – Globala arbetskraftskostnader

I många länder i Västeuropa har de reala arbetskraftskostnaderna sjunkit under perioden 2010-2014. I snitt var den reala ökningen för de västeuropeiska länderna endast 0,2 procent per år. Under samma period ökade de reala arbetskraftskostnaderna i svensk tillverkningsindustri med 1,9 procent. Under 2014 var nivån på svenska arbetskraftskostnader i snitt…

läs mer

Ungas löner ökar mest

Svenskt Näringslivs ihärdiga kampanj för sänkta ingångslöner och dess hårda kritik mot slopandet av ungdomsrabatten krockar med verkligheten. Industrin ser inte ingångslönerna som ett problem eftersom arbetsgivarna söker efter utbildad personal som innehar kompetens och kunskap. Inom industrin ger arbetsgivarna de yngsta störst löneökningar, visar färska siffror från Facken inom…

läs mer

Löner inom industrin

Rapporten ”Löner inom industrin” utkommer en gång per år, i regel under sommaren året efter det senaste årets uppgifter. Av rapporten ”Löner inom industrin 2014” framgår bland annat att lönerna för anställda inom industrin 2014 ökade med 2,7 procent. Under 2014 var det deflation och KPI låg på -0,2 procent…

läs mer

Debattartikel i Dagens Industri: Vi ändrar oss inte om inflationsmålet

Artikeln framhäver vikten av att förhålla sig till inflationsmålet inför kommande löneförhandlingar. Det är ett svar på arbetsgivarnas debattartikel som publicerades i samma tidning den 16e juni. Svaret menar att inflationsmålet bör vara en utgångspunkt då det innebär, och har inneburit hittills sedan industriavtalets tillkomst, stabilitet och förutsägbarhet för ekonomins alla aktörer…

läs mer

Ökad orderingång samt industriproduktion

Senaste siffrorna från Statistiska Centralbyrån visar att industrins orderingång ökade med 1,9 procent i april jämfört med mars, säsongsrensade tal. Jämfört med samma månad föregående år ökade orderingången med 4,4 procent i april i kalenderkorrigerade tal. Produktionen inom industrin ökade med 2,0 procent i april jämfört med föregående månad i…

läs mer

Industrins kapacitetsutnyttjande

Senaste siffrorna från Statistiska centralbyrån visar att industrins kapacitetsutnyttjande sjönk till 88,9 procent, en minskning med 0,2 procentenheter jämfört med kvartal 4 år 2014, i säsongsrensade tal. På årsbasis skedde en positiv förändring i kapacitetsutnyttjandet med 0,5 procentenheter jämfört med första kvartalet 2014.   PDF Aktuellt om industrin 2015 PPT Aktuellt om…

läs mer

Löner och arbetskraftskostnader i Västeuropa 2013 och 2014

Sverige hade en sammanlagd löneökning under 2013 och 2014 på 5,0 procent, vilket motsvarar en årlig löneökning på 2,5 procent. Löneökningarna för länderna i Västeuropa har varit förhållandevis låga om man jämför med innan finanskrisen. När det kommer till reallöneutvecklingen så sticker Sverige ut en del jämfört med länderna i…

läs mer