NY RAPPORT FRÅN FACKEN INOM INDUSTRIN ”LÖNER INOM INDUSTRIN 2022”

Den årliga rapporten Löner inom industrin baseras på förbundens egen och parternas gemensamma lönestatistik. I rapporten beskrivs löner, löneutveckling och lönespridning för industrins anställda. Rapporten fokuserar bland annat på arbetare och tjänstemän, kvinnor och män och olika åldersgrupper.  Läs hela rapporten här

läs mer

JA TILL NYA AVTAL PÅ TVÅ ÅR

Samtliga fem förbund i Facken inom industrin har gemensamt svarat ja till de opartiska ordförandenas slutliga hemställan i industriförhandlingarna. Avtalen löper över två år och har ett avtalsvärde på 7,4 procent. Förutom löneökningar innehåller avtalen även avsättningar till våra system för deltidspension/flexpension och en särskild höjning av avtalens lägsta löner på…

läs mer

NEJ TILL AVTALSFÖRSLAG

Alldeles nyss överlämnade Facken inom industrin sitt svar på den första hemställan som de opartiska ordförandena lämnat till parterna på torsdagen den 23 mars. Facken inom industrin menar att ett väsentligt högre avtalsvärde krävs för att en uppgörelse ska kunna nås. Läs pressmeddelandet här

läs mer

NEJ TILL TREÅRIGT AVTAL

Alldeles nyss överlämnade Facken inom industrin sitt svar på den översiktliga skiss som de opartiska ordförandena lämnat till parterna på torsdagen. Facken inom industrin säger nej till ett treårigt avtal men är beredda att förhandla vidare om ett nytt avtal under förutsättning att innehållet är det rätta.  Läs hela pressmeddelandet…

läs mer

DEBATTARTIKLAR I SKD, SLA, NORRAN OCH CORREN: EN LÅNG VÄG KVAR TILL MÅLGÅNG!

Bra villkor och en hållbar löneutveckling är helt avgörande – såväl för de industrianställda som för att upprätthålla en välfungerande svensk lönebildning även framöver. Det gör vi genom att förhandla fram bästa möjliga löneökningsnivå med målet att så fort som möjligt komma tillbaka till reallöneökningar.  Företrädare för förbunden skriver på…

läs mer

JA TILL AVTALSPLATTFORM FRÅN FACKEN INOM INDUSTRIN

Samtliga fem förbund i Facken inom industrin har idag gemensamt beslutat att anta det förslag till avtalspolitisk plattform som presenterades den 31 oktober. Den fastställda avtalsplattformen innehåller krav på 4,4 procents löneökningar, fortsatta avsättningar till deltidspension respektive flexpension och en extra satsning på avtalens lägsta löner. Läs pressmeddelandet här och…

läs mer

FACKEN INOM INDUSTRINS FÖRSLAG TILL AVTALSPLATTFORM 2023

Idag den 31 oktober 2022 presenterade Facken inom industrin sitt förslag till gemensam avtalsplattform inför avtalsförhandlingarna 2023. Facken inom industrins gemensamma krav är löneökningar på 4,4 procent, en särskild satsning på höjning av avtalens lägstalöner och fortsatta avsättningar till deltidspension/flexpension.  Förslaget till avtalsplattformen i sin helhet kan du läsa här  Pressmeddelande…

läs mer