FACKEN INOM INDUSTRIN SÖKER EN ASSISTENT

Är du en skicklig administratör som drivs av hög servicekänsla? Om du dessutom är samhällsintresserad, delar fackföreningsrörelsens värderingar och vill vara med och bidra till en väl fungerande lönebildning i Sverige, då kan du vara den vi letar efter!   Om tjänsten Som assistent på Facken inom industrin kommer du…

läs mer

UTBILDNING – EUROPEISKA FÖRETAGSRÅD, 2-4 APRIL 2019

Den 6 juni 2011 trädde den nya lagen om europeiska företagsråd i kraft. Den nya lagen är helt omarbetad med anledning av det nya direktivet 2009/38/EC och mot bakgrund av den rättspraxis som utarbetats sedan det första direktivet kom till 1994.  Målgrupp Kursen vänder sig till den som är nyvald…

läs mer

SALTSJÖBADSAVTALET FYLLER 80 år

Den 18 december 2018 bjöd Facken inom industrin in till en förmiddag i Saltsjöbadsanda för att uppmärksamma att Saltsjöbadsavtalet undertecknades för 80 år sedan, den 20 december 1938. Saltsjöbadsavtalet har som en del i det varit oerhört viktigt för Sverige. Avtalet innebar en grund av samförstånd för parterna att utgå…

läs mer

INDUSTRIAVTALET AVGÖRANDE FÖR FRAMTIDENS VÄLFÄRD

På senare tid har det ifrågasatts om Industriavtalet bör fortsätta vara normerande för arbetsmarknaden. När vi kommer överens med våra motparter så gör vi det utifrån vad som är bäst för hela samhället, skriver förbundsordförandena för de fem facken inom industri.  På torsdagen är det 80 år sedan representanter för…

läs mer

DEBATT: VI HÅLLER INTE MED FACKEN I 6F

Lars Calmfors har alltid varit kritisk till Industriavtalet. Innehållet i kritiken har skiftat liksom förslagen till förändringar. Ibland har han faktiskt erkänt att han hade fel tidigare och att Industriavtalet bidragit till en bättre lönebildning. Men trots detta verkar han aldrig tro på att Industriavtalet kan vara bra i framtiden….

läs mer

LÖNER INOM INDUSTRIN 2017

Den årliga rapporten Löner inom industrin baseras på förbundens egen och parternas gemensamma lönestatistik. I rapporten beskrivs löner, löneutveckling och lönespridning för industrins anställda. Rapporten fokuserar bland annat på arbetare och tjänstemän, kvinnor och män och olika åldersgrupper.   Mellan perioden 2016-2017 ökade lönerna för anställda inom industrin 2,7 procent…

läs mer

INFLATIONSMÅLET HAR STOR BETYDELSE FÖR LÖNEBILDNINGEN

Riksbankens fokus på inflationsmålet har gett resultat. Under de senaste ett och halvt åren har inflationstakten i Sverige varit omkring 2 procent. Det innebär en hög grad av måluppfyllelse. Parterna på svensk arbetsmarknad vet vad de har att utgå från. Det är bra för lönebildningen, skriver Facken inom industrin i…

läs mer

NY RAPPORT FRÅN FACKEN INOM INDUSTRIN – GLOBALA ARBETSKRAFTSKOSTNADER, TILLVERKNINGSINDUSTRIN 1998-2017

Tillverkningsindustrins arbetskraftskostnader har ökat långsammare i såväl Sverige som i resten av Västeuropa under åren efter finanskrisen. 2017 var den genomsnittliga timkostnaden för en industrianställd i Sverige 366 kronor, vilket är något högre än det västeuropeiska genomsnittet. Sett över perioden 2013-2017 ökade de reala arbetskrafts-kostnaderna i svensk tillverkningsindustri snabbast i…

läs mer

SVAR PÅ DEBATTARTIKELN ”SMÅ LÖNEÖKNINGAR BAKOM DEN LÅGA INFLATIONEN”

Tidigare riksdagsledamoten Lars Bäckström (V) och Per-Lennart Börjesson hävdar i ett debattinlägg på Dagens Industri, att inflationen är för låg och att orsaken till detta är de låga löneökningarna. Nedan redogör Erica Sjölander, kanslichef Facken inom industrin, Katarina Lundahl, chefsekonom Unionen och Göran Nilsson, utredare IF Metall kring inflationen och…

läs mer