Avtalsrörelsen 2017

De nya avtalen gäller från den 1 april 2017 till och med den 31 mars 2020. Avtalen är treåriga och har ett avtalsvärde på 6,5 procent. Det tredje avtalsåret är uppsägningsbart. Avtalen ger förutsättningar för fortsatta reallöneökningar och ligger på en nivå som kan normera på svensk arbetsmarknad och samtidigt gynna Sveriges konkurrenskraft.

Förutom löneökningar innehåller avtalen avsättningar till deltidspension/flexpension. För LO-förbunden innehåller avtalen en låglönesatsning där arbetsplatser eller branscher med anställda som tjänar under 24 000 per månad får en högre lönepott.

Utöver löneökningarna sker avsättning för att öka medlemmarnas deltidspension/flexpension. Ökningen för 2017 är 0,2 procent och 0,3 procent år 2019, totalt 0,5 procent.