Läget 30 mars

Facken inom industrins besked var att de var beredda att förhandla vidare om ett nytt avtal under förutsättning att löneökningarna är de rätta, att det finns med ytterligare avsättningar till deltidspension/flexpension samt en låglönesatsning för LO-förbunden.

Söndagen den 26 mars överlämnade de opartiska ordförandena en första så kallad hemställan till industrins parter. Hemställan innehöll förslag på löneökningar och hade ett totalt avtalsvärde på 5,9 procent fördelat på tre år.

Måndagen den 27 mars svarade parterna på de opartiska ordförandes hemställan. Arbetsgivarna inom industrin svarade ja till nivån i hemställan med hade en rad förbehåll och höll kvar vid ett antal krav på försämringar i avtalen.

Samtliga förbund inom Facken inom industrin avvisade hemställan. Fackens svar var att hemställan saknade nödvändiga avsättningar till system för arbetstidsförkortning-deltidspension/flexpension och en låglönesatsning för LO-förbunden. Dessutom var avtalsvärdet för lågt.

För att en slutlig hemställan ska kunna antas av Facken inom industrin behöver den innehålla lösningar på deltidspension/flexpension samt en låglönesatsning. Dessutom behöver avtalsvärdet vara högre. Det gäller oavsett avtalsperiodens längd.

Under veckan har förhandlingarna fortsatt och innan mars månads utgång väntas de opartiska ordförandena lägga en slutlig hemställan.

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *