Läget 30 mars

Facken inom industrins besked var att de var beredda att förhandla vidare om ett nytt avtal under förutsättning att löneökningarna är de rätta, att det finns med ytterligare avsättningar till deltidspension/flexpension samt en låglönesatsning för LO-förbunden. Söndagen den 26 mars överlämnade de opartiska ordförandena en första så kallad hemställan till…

läs mer