Debattartikel – ”Industrin tål högre löner”

Före sista mars ska industrins parter vara klara med nya avtal. Lönenivån blir den stora knäckfrågan. Arbetsgivarna vill ha en kraftig nedväxling. Deras argument har dock ett allt sämre fäste i den ekonomiska verkligheten. Industrins arbetsgivare hävdar att konkurrenskraften har försämrats och produktionen minskat. De påstår att produktivitetsutvecklingen är obefintlig…

läs mer

Debattartikel – ”Kraven på vinst slår ut investeringar”

En undersökning av 18 stora svenska börsnoterade industriföretags avkastningskrav som Facken inom industrin låtit göra visar på mycket höga avkastningskrav. Avkastningskraven ligger på samma höga nivå som före finanskrisen trots att räntan sjunkit rejält och tillväxten i världen dämpats påtagligt. Är det rimligt med en avkastning på sysselsatt kapital på…

läs mer