FACKEN INOM INDUSTRIN SÖKER OMVÄRLDSANALYTIKER TILL FÖRÄLDRAVIKARIAT

Söker du en tjänst där du dagligen får jobba med makroekonomi, statistik och dataanalys? Om du dessutom är samhällsintresserad, delar fackföreningsrörelsens värderingar och vill vara med och bidra till en väl fungerande lönebildning i Sverige, då kan du vara den vi letar efter! För rekrytering till ett föräldravikariat på cirka…

läs mer

NY RAPPORT FRÅN FACKEN INOM INDUSTRIN – GLOBALA ARBETSKRAFTSKOSTNADER, TILLVERKNINGSINDUSTRIN 1998-2022

Rapporten ”Globala arbetskraftskostnader – tillverkningsindustrin 1998-2022” ingår i Facken inom industrins rapportserie om arbetskraftskostnader inom tillverkningsindustrin i olika länder. Rapporten beskriver dels nivån på arbetskraftskostnaderna 2022 och dels utvecklingen under perioden 1998-2022. Perioden 1998-2022 är vald med anledning av att det första Industriavtalet undertecknades 1997 och kom att tillämpas i…

läs mer

NY RAPPORT FRÅN FACKEN INOM INDUSTRIN ”LÖNER INOM INDUSTRIN 2022”

Den årliga rapporten Löner inom industrin baseras på förbundens egen och parternas gemensamma lönestatistik. I rapporten beskrivs löner, löneutveckling och lönespridning för industrins anställda. Rapporten fokuserar bland annat på arbetare och tjänstemän, kvinnor och män och olika åldersgrupper.  Läs hela rapporten här

läs mer

JA TILL NYA AVTAL PÅ TVÅ ÅR

Samtliga fem förbund i Facken inom industrin har gemensamt svarat ja till de opartiska ordförandenas slutliga hemställan i industriförhandlingarna. Avtalen löper över två år och har ett avtalsvärde på 7,4 procent. Förutom löneökningar innehåller avtalen även avsättningar till våra system för deltidspension/flexpension och en särskild höjning av avtalens lägsta löner på…

läs mer

NEJ TILL AVTALSFÖRSLAG

Alldeles nyss överlämnade Facken inom industrin sitt svar på den första hemställan som de opartiska ordförandena lämnat till parterna på torsdagen den 23 mars. Facken inom industrin menar att ett väsentligt högre avtalsvärde krävs för att en uppgörelse ska kunna nås. Läs pressmeddelandet här

läs mer

NEJ TILL TREÅRIGT AVTAL

Alldeles nyss överlämnade Facken inom industrin sitt svar på den översiktliga skiss som de opartiska ordförandena lämnat till parterna på torsdagen. Facken inom industrin säger nej till ett treårigt avtal men är beredda att förhandla vidare om ett nytt avtal under förutsättning att innehållet är det rätta.  Läs hela pressmeddelandet…

läs mer

DEBATTARTIKLAR I SKD, SLA, NORRAN OCH CORREN: EN LÅNG VÄG KVAR TILL MÅLGÅNG!

Bra villkor och en hållbar löneutveckling är helt avgörande – såväl för de industrianställda som för att upprätthålla en välfungerande svensk lönebildning även framöver. Det gör vi genom att förhandla fram bästa möjliga löneökningsnivå med målet att så fort som möjligt komma tillbaka till reallöneökningar.  Företrädare för förbunden skriver på…

läs mer