DEBATTARTIKLAR I SKD, SLA, NORRAN OCH CORREN: EN LÅNG VÄG KVAR TILL MÅLGÅNG!

Bra villkor och en hållbar löneutveckling är helt avgörande – såväl för de industrianställda som för att upprätthålla en välfungerande svensk lönebildning även framöver. Det gör vi genom att förhandla fram bästa möjliga löneökningsnivå med målet att så fort som möjligt komma tillbaka till reallöneökningar.  Företrädare för förbunden skriver på…

läs mer

JA TILL AVTALSPLATTFORM FRÅN FACKEN INOM INDUSTRIN

Samtliga fem förbund i Facken inom industrin har idag gemensamt beslutat att anta det förslag till avtalspolitisk plattform som presenterades den 31 oktober. Den fastställda avtalsplattformen innehåller krav på 4,4 procents löneökningar, fortsatta avsättningar till deltidspension respektive flexpension och en extra satsning på avtalens lägsta löner. Läs pressmeddelandet här och…

läs mer

FACKEN INOM INDUSTRINS FÖRSLAG TILL AVTALSPLATTFORM 2023

Idag den 31 oktober 2022 presenterade Facken inom industrin sitt förslag till gemensam avtalsplattform inför avtalsförhandlingarna 2023. Facken inom industrins gemensamma krav är löneökningar på 4,4 procent, en särskild satsning på höjning av avtalens lägstalöner och fortsatta avsättningar till deltidspension/flexpension.  Förslaget till avtalsplattformen i sin helhet kan du läsa här  Pressmeddelande…

läs mer

HANDLEDNING OM FÖRÄLDRALEDIGHET FRÅN PARTERNA INOM INDUSTRIN

Parterna inom industrin har gemensamt tagit fram en handledning om föräldraledighet. Handledningen är resultatet av en överenskommelse under avtalsrörelsen 2020. I handledningen beskrivs föräldraledighetslagens regler. Det återges kortare rättsfall samt exempel för att tydliggöra hur lagstiftning och rättsfallen ska tolkas. Tanken är att handledningen ska utgöra ett hjälpmedel både för…

läs mer

MISSA INTE VÅRT WEBBINARIUM ”KLIMATOMSTÄLLNINGEN OCH FACKET”

Betydelsen av fackligt arbete och fackens roll för industrins klimatomställning var ämnet när Facken inom industrin tidigare i somras bjöd in till webbinarium. Förtroendevalda från industriföretag runt om i landet berättade om hur de lokalt på olika sätt är engagerade i och jobbar med klimatfrågan. Under webbinariet gjordes även en…

läs mer

NY RAPPORT FRÅN FACKEN INOM INDUSTRIN – GLOBALA ARBETSKRAFTSKOSTNADER, TILLVERKNINGSINDUSTRIN 1998-2021

Rapporten ”Globala arbetskraftskostnader – tillverkningsindustrin 1998-2021” ingår i Facken inom industrins rapportserie om arbetskraftskostnader inom tillverkningsindustrin i olika länder. Rapporten beskriver dels nivån på arbetskraftskostnaderna 2021 och dels utvecklingen under perioden 1998-2021. Perioden 1998-2021 är vald med anledning av att det första Industriavtalet undertecknades 1997 och kom att tillämpas i…

läs mer