Nytt avtal klart inom industrin

Samtliga fem förbund i Facken inom industrin har gemensamt svarat ja till de opartiska ordförandenas slutliga hemställan i industriförhandlingarna. Även industrins arbetsgivarorganisationer har svarat ja. Avtalen är treåriga och har ett avtalsvärde på 6,5 procent. Det tredje avtalsåret är uppsägningsbart. Avtalen ger förutsättningar för fortsatta reallöneökningar och ligger på en…

läs mer

Facken inom industrin säger nej till avtalsförslag

Facken inom industrin skriver i sitt svar att hemställan saknar nödvändiga avsättningar till system för arbetstidsförkortning-deltidspension/flexpension och en låglönesatsning för LO-förbunden. Dessutom är avtalsvärdet för lågt. För att en slutlig hemställan ska kunna antas av Facken inom industrin behöver den innehålla lösningar på deltidspension/flexpension samt en låglönesatsning. Dessutom behöver avtalsvärdet…

läs mer

”Kaos i lönebildningen riskerar att förstöra den svenska modellen”

Inte sedan Industriavtalet tecknades 1997 har utmaningarna varit så stora som nu. Vi närmar oss snabbt den tidpunkt när de första kollektivavtalen löper ut, och samtidigt attackeras en väl fungerande lönebildningsmodell från nästan alla håll. Det borde vara tvärtom. Fler borde inse allvaret och ersätta sina olika taktiska utspel med…

läs mer

Debatt artikel – ”Fel öka lönerna snabbare för att nå inflationsmålet”

På måndag (2/11) presenterar Facken inom industrin sina konkreta avtalskrav. Våra främsta mål är ökade reallöner, fortsatt utbyggnad av deltidspension/flexpension, en ny partsgemensam modell för systematiskt jämställdhetsarbete och åtgärder för en förbättrad arbetsmiljö. Vi tar ansvar för ”märket” även 2016. Sedan 1998 har de avtal som träffats inom industrin blivit…

läs mer

Vi tar ansvar för märket

På måndag 2/11 kommer de konkreta avtalskraven presenteras. Våra främsta mål är ökade reallöner, fortsatt utbyggnad av deltidspension/flexpension, en ny partsgemensam modell för systematiskt jämställdhetsarbete och åtgärder för en förbättrad arbetsmiljö, skriver ordförandena för industrifacken.   Läs hela artikeln här

läs mer