NY RAPPORT ”EKONOMISKA BEDÖMNINGAR”

Ekonomiska bedömningar är en serie rapporter från Facken inom industrins ekonomgrupp. I rapporterna analyseras utvecklingen av inflation, konkurrenskraft, sysselsättning, löner samt det aktuella konjunkturläget.  Läs hela rapporten: Ekonomiska bedömningar april 2019 

läs mer