Arbetsgruppen Europeiska företagsråd, EFR, (European Works Council, EWC) består av representanter från Facken inom industrins förbund samt Pappers som på olika sätt arbetar med europeiskt fackligt samarbete på respektive förbundskontor. Gruppens uppdrag är att sätta ihop och utveckla gemensamma EFR-kurser för FI-förbunden. Gruppen genomför ungefär en kurs vartannat år. 

Den 6 juni 2011 trädde den nya lagen om europeiska företagsråd i kraft. Den nya lagen är helt omarbetad med anledning av det nya direktivet 2009/38/EC och mot bakgrund av den rättspraxis som utarbetats sedan det första direktivet kom till 1994. 

Målgrupp
Nästa kurs är en grundkurs och vänder sig till dig som är nyvald ledamot i ett europeiskt företagsråd eller som ska förhandla ett avtal om europeiska företagsråd. 

Kursinnehåll
– Vad är EFR, historik och dagsläge
– EFR-lagstiftningen 
– Hur kan ett EFR-avtal se ut

– Hur fungerar vårt EFR, medverkan från ett etablerat företagsråd
– Hur arbetar vi med EFR i Europa och Sverige 

Datum
Nästa kurstillfälle kommer äga rum 4-6 december 2023 i Stockholm. För mer information om anmälan kontakta johanna.zetterstrom@fikansli.se 

Förtroendeuppdrag
Deltagare som har fackligt förtroendeuppdrag omfattas av förtroendemannalagens regler för ledighet och ska normalt få ersättning för förlorad arbetsförtjänst.

Eventuella frågor besvaras av Erik Dullbo, 08-786 81 40 eller erik.dullbo@ifmetall.se

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *