Debattartikel – ”Så kan industrin bli mer jämställd”

Vi vill se ett skifte från dagens diskrimineringslagstiftning.
Arbetslivet är inte jämställt. Det gäller inte minst på de arbetsplatser där medlemmarna inom Facken inom industrin arbetar. Vi har förslag som kan stärka jämställdheten inom indu­strin och som därmed skulle ge effekter på hela arbetsmarknaden.

Vi vill se en konkurrenskraftig industri där både män och kvinnor känner sig välkomna. En jämställd industri borde vara en självklarhet ur såväl rättsvise- som nyttoperspektiv. Men verkligheten visar något annat. Arbetslivet är segregerat och män och kvinnor finns inom olika sektorer och i ­olika positioner. Det råder stora skillnader vad gäller andelen män och kvinnor i industrin, i dag är bara 25 procent kvinnor. Det ger effekter på attityder, normer, kompetensutveckling, föräldraledighet, arbetsmiljö, hälsa och inte minst lön.

Klicka här för att läsa hela debattartikeln på SvD debatt

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *