Debattartikel – ”Kraven på vinst slår ut investeringar”

En undersökning av 18 stora svenska börsnoterade industriföretags avkastningskrav som Facken inom industrin låtit göra visar på mycket höga avkastningskrav. Avkastningskraven ligger på samma höga nivå som före finanskrisen trots att räntan sjunkit rejält och tillväxten i världen dämpats påtagligt. Är det rimligt med en avkastning på sysselsatt kapital på 15–20 procent, samtidigt som den riskfria räntan på en tioårig statsobligation är 1 procent och BNP-tillväxten i världen är cirka 3 procent?

Klicka här för att läsa hela debattartikeln på SvD debatt

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *