Pressmeddelande – Globala arbetskraftskostnader

I många länder i Västeuropa har de reala arbetskraftskostnaderna sjunkit under perioden 2010-2014. I snitt var den reala ökningen för de västeuropeiska länderna endast 0,2 procent per år. Under samma period ökade de reala arbetskraftskostnaderna i svensk tillverkningsindustri med 1,9 procent.

Under 2014 var nivån på svenska arbetskraftskostnader i snitt 343 SEK per timme. Det placerar Sverige på plats tre i Norden och på den övre halvan när man rangordnar de västeuropeiska länderna utifrån nivån på arbetskraftskostnaderna.

De svenska arbetskraftskostnaderna var 2014 på samma nivå som de tyska och lägre än i Danmark, Norge, Belgien och Schweiz. De svenska arbetskraftskostnaderna är dock högre än arbetskraftskostnaderna i många andra västeuropeiska länder och betydligt högre än i de östeuropeiska länderna och jämförelser utanför Europa.

De nordiska ländernas relativa arbetskraftskostnader har stigit i jämförelse med andra västeuropeiska länder. Tysklands relativa arbetskraftskostnad låg drygt 10 procent över den svenska och i början av perioden för att 2014 vara på samma nivå som den svenska.

I rapporten ”Globala Arbetskraftskostnader” behandlas arbetskraftskostnaderna inom tillverkningsindustrin i olika länder. Där jämförs de svenska nivåerna med motsvarande för andra länder. Utvecklingen över tid, i både nationell valuta samt gemensam valuta behandlas. I rapporten studeras också förändringar av växelkurser respektive priser. Med det som grund beskrivs utvecklingen av den svenska tillverkningsindustrins relativa arbetskraftskostnad och de reala arbetskraftskostnaderna.

Hela rapporten finns att ladda ner nedan:

Globala Arbetskraftskostnader

Pressmeddelande:

Globala arbetskraftskostnader – pressmeddelande

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *