Pressmeddelande – Ja till avtalsplattform från Facken inom industrin

Den fastställda avtalsplattformen innehåller krav på löneökningar med 2,8 procent som ska säkra reala löneökningar, fortsatt utbyggnad av delpension/flexpension, en ny modell för systematiskt jämställdhetsarbete och åtgärder för en bättre arbetsmiljö.
Förbundens förhandlingsdelegationer arbetar nu fram branschspecifika krav och den 21 december kommer de fullständiga avtalskraven att överlämnas till arbetsgivarna. Enligt Industriavtalet kommer sedan förhandlingarna att föras med inriktning på att de ska vara slutförda senast den 31 mars 2016.

Länkar:

Pressmeddelande 151127

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *