Partsekonomerna ska fortlöpande samarbeta angående de ekonomiska förutsättningarna och andra konkurrensförhållanden som gäller för den svenska industrin i en global ekonomi och marknad.

Mats Kinnwall, Teknikföretagen
Kerstin Hallsten, Skogsindustrierna och Industriarbetsgivarna
Tobias Brännemo, Unionen
Erica Sjölander, Facken inom industrin