Industrins utvecklingsråd arbetar med frågor som berör industrins förutsättningar i form av exempelvis forskning, utveckling, utbildning och kompetensförsörjning. Även frågor som energi och klimat samt jämställdhet, behandlas inom utvecklingsrådet. Det praktiska arbetet sker i arbetsgrupper med deltagare från Industrirådets olika organisationer. Industrins utvecklingsråd svarar även för planeringen av den årliga Industridagen.