För att följa och främja tillämpningen av Industriavtalet har parterna inom industrin inrättat Industrirådet (tidigare industrikommittén). Den består av ledande företrädare för berörda centrala parter enligt nedan. 

Undertecknare av Industriavtalet

Byggnadsämnesförbundet
Grafiska Företagens Förbund
Gruvornas Arbetsgivareförbund
GS Facket för skogs-, trä- och grafisk bransch
IF Metall
Industri- och KemiGruppen
Livsmedelsarbetareförbundet
Livsmedelsföretagen
Skogs- och Lantarbetsgivareförbundet
Skogsindustrierna
Stål och Metall Arbetsgivareförbundet
SVEMEK
Sveriges Ingenjörer
Teknikföretagen
TEKO, Sveriges Textil- och Modeföretag
Trä- och Möbelföretagen
Unionen

Läs mer om Industrirådet här: www.Industrirådet.se