Facken inom industrin
Postadress: 105 52 Stockholm
Besöksadress: Olof Palmes gata 11
Telefon, växeln: 08 – 786 80 00
Fax: 08 – 20 95 86
E-post, kansliet: fi.kansli@fikansli.se

Vi som arbetar på kansliet
Erica Sjölander
Kanslichef
Telefon: 070-696 41 96
erica.sjolander@fikansli.se

Martin Wästfelt
Förbundsjurist
Mobil: 070 – 200 19 38
martin.wastfelt@unionen.se

Martina Aksberg
Omvärldsanalytiker
Mobil: 072-058 26 43
martina.aksberg@fikansli.se

Sara Andréasson
Kanslisekreterare
Mobil: 073 – 864 15 31
sara.andreasson@fikansli.se