Rapporter och presentationer ekonomiska bedömningar

Ekonomiska bedömningar är en serie rapporter från Facken inom industrins ekonomgrupp. I rapporterna analyseras utvecklingen av inflation, konkurrenskraft, sysselsättning, löner samt det aktuella konjunkturläget. Rapporterna utgör en viktig del i underlaget inför avtalsrörelserna.